การสกรีนหลอดครีมด้วยเครื่อง digital screen

 

           ในปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีการพิมพ์ทำให้เกิดเครื่อง Digital Screen ขึ้นมา ซึ่งทำให้การสกรีนหลอดหรือการสกรีนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจะมีความแตกต่างจาก Offset Screen ขึ้นมา โดยมีความแตกต่างกัน คือ

          1.คุณภาพของการสกรีนหลอดครีมด้วยเครื่องดิจิตอลสกรีน มีความคมชัดและความละเอียดที่เทียบเท่าการสกรีนหลอดด้วยการสกรีนแบบ offset screen

          2.งานสกรีนหลอดที่ออกมานั้น จะสกรีนติดแน่น ไม่หลุดลอกออกไปโดยง่าย งานสกรีนสามารถทนต่อการเสียดสี หรือการขูดโดยที่ไม่หลุดลอกโดยงาย

 

         3.การสกรีนแพคเกจ สามารถ Screen packaging ได้โดยไม่จำกัดจำนวนสี เช่น หากเป็นการ Screen packaging แบบ Offset Screen จะสามารถสกรีนสีได้ครั้งละ 1 สี หากต้องการจะสกรีนจำนวนหลายๆ จะทำให้เกิดความล่าช้า แต่เครื่อง Digital Screen สามารถสกรีนหลอดได้หลายๆสีในครั้งเดียวได้ ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่า ในกรณีที่สกรีนหลอดหลายสี

 

          4.การสั่งสกรีนหลอดครีมแบบ สามารถสั่งการสกรีนได้จากเครื่องและไฟล์งานได้โดยตรง ทำให้ความคลาดเคลื่อนของสีลดลง

 

          5.การแก้ไขงาน เนื่องจากการสกรีนหลอดแบบดิจิตอล ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเพรทในการสกรีน จึงทำให้สะดวกต่อการแก้ไขชิ้นงาน โดยสามารถแก้ไขงานได้ตลอดเวลา

 

 

Visitors: 57,271